لینوکس

20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

1. دستور sl (لوکوموتیو بخار)

شما ممکن است با دستور “ls” آشنا باشید و به طور مداوم برای مشاهده محتویات یک فولدر از آن استفاده کنید اما به دلیل اشتباه تایپی بعضی اوقات ممکن است نتیجه “sl” را دریافت کنید. با یه مقدار سرگرمی در ترمینال به جای دریافت پیغام “command not found” چطورید.

نصب sl:

کد:
root@tecmint:~# apt-get install sl     (In Debian like OS)
root@tecmint:~# yum -y install sl     (In Red Hat like OS)

خروجی کد:

root@tecmint:~# sl

fetch - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

2. دستور telnet

نه! به این پیچیدگی که به نظر می رسد نیست. شما باید با telnet آشنا شوید. telnet، یک پروتکل تحت شبکه دوطرفه است. در اینجا چیزی برای نصب وجود ندارد. آنچه که باید داشته باشید، لینوکس و اینترنت است.

کد:
root@tecmint:~# telnet towel.blinkenlights.nl

fetch 010 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

3. دستور fortune

گاهی اوقات نتایج رندوم دستور fortune جذاب و سرگرم کننده است.

نصب Fortune

کد:
root@tecmint:~# apt-get install fortune   (for aptitude based system)
root@tecmint:~# yum install fortune     (for yum based system)
کد:
root@tecmint:~# fortune
You're not my type. For that matter, you're not even my species!!!
Future looks spotty. You will spill soup in late evening.
You worry too much about your job. Stop it. You are not paid enough to worry.
Your love life will be... interesting.


4. دستور rev مخفف Reverse :

این دستور، هر رشته ای را که به آن داده شود، معکوس می کند.

کد:
root@tecmint:~# rev


123abc 
cba321 


xuniL eb ot nrob
born to be Linux


5. دستور: factor

این دستور کاربرد ریاضی دارد و خروجی آن، تمام عوامل اول تشکیل دهنده عدد ورودی می باشد.

کد:
root@tecmint:~# factor


5 
5: 5 


12 
12: 2 2 3 


1001 
1001: 7 11 13 


5442134 
5442134: 2 2721067

6. دستور script

درسته، این یک دستور و اسکریپت نیست اما قشنگه.

کد:
root@tecmint:~# for i in {1..12}; do for j in $(seq 1 $i); do echo -ne $i×$j=$((i*j))\\t;done; echo;done 


1×1=1	
2×1=2	2×2=4	
3×1=3	3×2=6	3×3=9	
4×1=4	4×2=8	4×3=12	4×4=16	
5×1=5	5×2=10	5×3=15	5×4=20	5×5=25	
6×1=6	6×2=12	6×3=18	6×4=24	6×5=30	6×6=36	
7×1=7	7×2=14	7×3=21	7×4=28	7×5=35	7×6=42	7×7=49	
8×1=8	8×2=16	8×3=24	8×4=32	8×5=40	8×6=48	8×7=56	8×8=64	
9×1=9	9×2=18	9×3=27	9×4=36	9×5=45	9×6=54	9×7=63	9×8=72	9×9=81	
10×1=10	10×2=20	10×3=30	10×4=40	10×5=50	10×6=60	10×7=70	10×8=80	10×9=90	10×10=100	
11×1=11	11×2=22	11×3=33	11×4=44	11×5=55	11×6=66	11×7=77	11×8=88	11×9=99	11×10=110	11×11=121	
12×1=12	12×2=24	12×3=36	12×4=48	12×5=60	12×6=72

7. دستور: Cowsay

یک گاو ASCII در ترمینال که هرچیزی که شما بخواهید را می گوید.

نصب Cowsay :

کد:
root@tecmint:~# apt-get install cowsay 		(for Debian based OS)
root@tecmint:~# yum install cowsay		(for Red Hat based OS)

خروجی کد:

12 1 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

چطوره دستور fortune توسط cowsay تو صف شود؟

کد:
13 1 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

توجه: ‘|‘، دستورالعمل پایپ نامیده می شود و وقتی می خواهیم خروجی یک دستور، ورودی دستور دیگر باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال بالا، خروجی دستور ‘fortune‘ به عنوان ورودی دستور ‘cowsay‘ عمل کرد. این استفاده از پایپ در اسکریپت نویسی و برنامه نویسی به طور مکرر استفاده می شود.

” xcowsay” یک برنامه گرافیکی است که عملکردی مشابه با cowsay اما به شیوه گرافیکی دارد.

کد:
apt-get install xcowsay
yum install xcowsay

خروجی کد:

root@tecmint:~# xcowsay I Love nix

fetch 005 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

ابزار Cowthink دستور دیگری است که تنها عبارت ” cowthink Linux is sooo funny” را اجرا می کند. تفاوت خروجی cowsay و cowthink را ببینید.

کد:
apt-get insatll cowthink
yum install cowthink

خروجی کد:

14 1 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

8. دستور yes

دستور بامزه و به همان اندازه مفیدی است، مخصوصا در اسکریپت ها و برای مدیران سیستم که یک واکنش از پیش تعریف شده ی خودکار را می تواند در ترمینال تولید کند.

کد:

root@tecmint:~# yes I Love Linux


I Love Linux
I Love Linux
I Love Linux
I Love Linux
I Love Linux
I Love Linux
I Love Linux
I Love Linux
I Love Linux
I Love Linux
I Love Linux
I Love Linux

توجه: (برای توقف دستور، کلیدهای ctrl+c را فشار دهید)

9. دستور toilet

مثل یک شوخی است! اما قطعا یک شوخی نیست! اسم این دستور به تنهایی خنده دار است و نمی دانیم این اسم از کجا روی این دستور گذاشته شده است.

نصب Toilet

کد:
root@tecmint:~# apt-get install toilet 
root@tecmint:~# yum install toilet

خروجی کد:

15 1 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

کد:
root@tecmint:~# toilet -f mono12 -F metal linux-zone.org

توجه: Figlet، فرمان دیگری است که کمابیش چنین نتیجه ای در ترمینال ارائه می کند.

10. دستور: cmatrix

احتمالا فیلم هالیوودی ‘matrix‘ را دیده اید و شدیدا مجذوب آن و جاذبه ای که نئو بوجود آورده بود، شده اید. خروجی این دستور انیمیشنی شبیه آنچه صفحه نمایش هکر در فیلم matrix نشان می داد، تولید می کند.

نصب Cmatrix

کد:
root@tecmint:~# apt-get install cmatrix
root@tecmint:~# yum install cmatrix

خروجی کد:

root@tecmint:~# cmatrix

fetch 002 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

11. دستور: oneko

شما فکر می کنید که اشاره گر موس لینوکس شبیه همان اشاره گر سیاه یا سفید مزخرفی است که هیچ شکل یا انیمیشن خاصی ندارد. اما ما به شما می گوییم که اشتباه می کنید. “oneko” پکیجی است که یک “Jerry” به اشاره گر موس شما متصل می کند و همراه با اشاره گر به هرجا که برود حرکت می کند.

نصب Oneko

کد:
root@tecmint:~# apt-get install oneko
root@tecmint:~# yum install oneko

خروجی کد:

root@tecmint:~# oneko

fetch 009 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

توجه: هنگامی که ترمینال را می بندید در حالی که oneko در حال اجراست ، jerry ناپدید می شود و در start-up هم شروع نمی شود. شما می توانید نرم افزار start-up آن را اضافه کنید و از ادامه حضور jerry لذت ببرید.

12. دستور Fork Bomb

این یک قطعه کد مخرب است. با اجرای آن خودتان را به خطر می اندازید. این درواقع یک بمب سه خوشه است که به صورت تصاعدی خود را تکثیر می کند تا تمام منابع را به کار بگیرد و سیستم هنگ کند. (برای بررسی قدرت کد زیر، فقط باید یک بار آن را امتحان کنید، اما همه چیز شما به خطر می افتد، پس قبل از اجرای fork bomb تمام برنامه ها و فایل هایتان را ذخیره کنید و ببندید.)

کد:
16 1 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

13. دستور: while

دستور ” while” اسکریپتی است که تاریخ و ساعت را به صورت رنگی به شما نشان می دهد تا با زدن دکمه های ctrl + c آن را قطع کنید. کافی است کد زیر را در ترمینال کپی کنید.

کد:
root@tecmint:~# while true; do echo "$(date '+%D %T' | toilet -f term -F border --gay)"; sleep 1; done

fetch 006 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

توجه: اسکریپت بالا وقتی به شکل دستور زیر اصلاح می شود، خروجی مشابه با کمی تغییر به شما می دهد که می توانید آن را در ترمینال خود بررسی کنید.

کد:
root@tecmint:~# while true; do clear; echo "$(date '+%D %T' | toilet -f term -F border --gay)"; sleep 1; done


14. دستور espeak

قبل از اجرای این دستور در ترمینال خود، صدای اسپیکر خود را کامل بلند کنید و بگویید چه احساسی از شنیدن این صدا پیدا کردید!

نصب espeak

کد:
root@tecmint:~# apt-get install espeak
root@tecmint:~# yum install espeak

خروجی کد:

root@tecmint:~# espeak "Linuxzone is a very good website dedicated to Foss Community
"

15. دستور aafire

نظرتان راجع به آتش در ترمینال خود چیست. کافیست ” aafire” را در ترمینال تایپ کنید، بدون هیچ نقل قول و دیدن جادوگری! برای پایا ن دادن به آن می توانید هر کلیدی را فشار دهید.

نصب aafire

کد:
root@tecmint:~# apt-get install libaa-bin

خروجی کد:

root@tecmint:~# aafire

fetch 004 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

16. دستور bb

ابتدا ” apt-get insatll bb” را نصب کنید و سپس، ” bb” را در ترمینال تایپ کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.

کد:
root@tecmint:~# bb

fetch 003 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس

17. دستور url

قطعا احساسی عالی خواهید داشت اگر بتوانید استاتوس تویتر خود را از طریق خط فرمان در مقابل دوستان خود آپدیت کنید و آنها را تحت تاثیر قرار دهید. کافی است به جای username، password و your status message موارد مربوط به خود را وارد کنید.

کد:
root@tecmint:~# url -u YourUsername:YourPassword -d status="Your status message" http://twitter.com/statuses/update.xml


18. ASCIIquarium

با این دستور، یک آکواریوم در ترمینال خود خواهید داشت.

کد:
root@tecmint:~# apt-get install libcurses-perl
root@tecmint:~# cd /tmp 
root@tecmint:~# wget http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/K/KB/KBAUCOM/Term-Animation-2.4.tar.gz
root@tecmint:~# tar -zxvf Term-Animation-2.4.tar.gz
root@tecmint:~# cd Term-Animation-2.4/
root@tecmint:~# perl Makefile.PL && make &&  make test
root@tecmint:~# make install

نصب ASCIIquarium

اکنون ASCIIquarium را دانلود و سپس نصب نمائید.

کد:
root@tecmint:~# cd /tmp
root@tecmint:~# wget http://www.robobunny.com/projects/asciiquarium/asciiquarium.tar.gz
root@tecmint:~# tar -zxvf asciiquarium.tar.gz
root@tecmint:~# cd asciiquarium_1.1/
root@tecmint:~# cp asciiquarium /usr/local/bin
root@tecmint:~# chmod 0755 /usr/local/bin/asciiquarium

و در پایان ” asciiquarium” یا ” /usr/local/bin/asciiquarium” را اجرا کنید، بدون اینکه سحر و جادویی در کار باشد، در مقابل چشمان شما رخ خواهد داد.

کد:
root@tecmint:~# asciiquarium

fetch 008 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس


19. دستور funny manpages

ابتدا ” apt-get install funny-manpages” را اجرا کنید و سپس man pageها را برای دستورات زیر اجرا کنید. همه آنها خیلی خنده دار هستند.

کد:
baby
celibacy
date
echo
flame
flog
gong
grope, egrope, fgrope 
party 
rescrog 
rm
rtfm
tm
uubp
xkill 
xlart 
strfry

بطور مثال :

کد:
root@tecmint:~# man baby


20. ترفندهای Linux

وقت آن رسیده تا کمی مزاح و ترفند را با هم ترکیب کنیم و این هم یکسری سوال از لینوکس و پاسخ های بامزه و جالب لینوکس:

کد:
18 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس
17 - 20 دستور بامزه و سرگرم کننده ی لینوکس


لحظاتتون سرشار از شادی و خنده

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا